SPECIAL EDITION PENSIOENEN 2021


In deze derde Special Edition Pensioenen zijn ten behoeve van de ProductRatings 13 premieovereenkomsten van 11 aanbieders vergeleken. Bij de ProductRating Prijs is ook dit jaar weer gekeken naar de (beste) verhouding tussen werkgeverslasten en deelnemersopbrengsten. Uiteraard bevat deze editie ook weer de ProductRating Voorwaarden, waarbij uitvoerig naar beleggen in de opbouwfase wordt gekeken. De uitgangspunten voor zowel de ProductRating Prijs als Voorwaarden zijn gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Wel is er een aantal nieuwe producten meegenomen bij de analyses. Ondanks het feit dat de uitgangspunten gelijk zijn gebleven, zijn er de nodige verschuivingen zichtbaar als gevolg van tariefswijzigingen en productmutaties.

Special Edition Pensioenen 2021

Criteria Premieovereenkomsten Pensioenen 2021

Overzicht onderzochte aanbieders 2021

Uitgangspunten ProductRating Prijs 2021

Bestelformulier ProductRating Pensioenen 2021