• September 2020: Recht en Aansprakelijkheid

    Het Special Item van deze maand gaat over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, afgekort AVP. Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Sinds de coronacrisis moest een groot deel van Nederland noodgedwongen thuis blijven, omdat het maatschappelijk verkeer grotendeels tot stilstand kwam. Als gevolg hiervan heeft menigeen zijn zolder of garage opgeruimd en overtollige spullen op Marktplaats gezet. Consumentengeschillen over de aanschaf van een product of dienst, zoals een televisie of een internetabonnement, zijn over het algemeen standaard verzekerd op een rechtsbijstandverzekering. Geschillen tussen twee particulieren over de (ver)koop van spullen blijken echter niet altijd verzekerd te zijn.

    Lees verder