• Special Item 165: Sparen & Consumptief Krediet

    Er zijn binnen de Consumptief Krediet- en Spaarmarkt het afgelopen jaar weinig wijzigingen geweest op het gebied van de productvoorwaarden. Op de spaarmarkt is na jaren van relatieve rust wel weer wat meer beweging gekomen. Zo is het aantal marktspelers bij met name Lange termijndeposito’s (LTD’s) flink toegenomen en waren er over de gehele linie veel rentewijzigingen. Om deze redenen staat de spaarmarkt centraal in dit Special Item. Er zal onder andere worden gekeken naar het verloop van de spaarrentetarieven en dieper worden ingegaan op het gegroeide productaanbod. Voor de Consumptief Kredieten volstaan we dit jaar met een beknopte rentebeschouwing en de ProductRatings.Lees verder