• November 2019: Lijfrentes

    In tegenstelling tot vorig jaar is de ‘lijfrente’ dit jaar op Prinsjesdag wel kort ter sprake gekomen. In het Special Item van 2018 hebben we al vermeld dat het belastingstelsel in 2021 overgaat op twee belastingschijven en dat de heffingspercentages omlaag zullen gaan. Dit jaar heeft het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over (werknemers)pensioenen en de AOW: de AOW-leeftijd zal minder snel gaan stijgen en de fiscale facilitering voor pensioenopbouw in de 3e pijler wordt gelijk aan die in de 2e pijler.
    Ook in 2019 is de rente verder gedaald. Inmiddels is de rente zelfs negatief geworden. We kijken daarom ook nu weer naar de gevolgen die dit heeft voor de hoogte van de uitkeringen van direct ingaande lijfrentes (DILLEN) en koopsommen. Daarnaast zoomen we in op de ‘opbrengsten’ van een levenslange lijfrente. Ook dit jaar wordt weer aandacht besteed aan lijfrente-opbouw via beleggingsrekeningen of -verzekeringen. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating.

    Lees verder