• Maart 2021: Consumptief Krediet

    In de strijd tegen overcreditering heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de afgelopen jaren diverse regels met betrekking tot consumptief krediet aangescherpt. Het heeft er alle schijn van dat dit van grote invloed is geweest op het aanbod doorlopend krediet (DK). Er is al enkele jaren een verschuiving van DK naar persoonlijke leningen (PL) zichtbaar. In dit Special Item wordt ingegaan op het verdwijnen van DK van de markt voor consumptief krediet en de mogelijke gevolgen hiervan voor de toekomst. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de status ten aanzien van flitskredieten en worden diverse marktfeiten behandeld, waaronder de gemiddelde tarieven van PL en DK gedurende de afgelopen jaren. We beginnen zoals gebruikelijk met de MoneyView ProductRating.

    Lees verder