• Special Item Juni 2021: Woonverzekeringen

    In het Special Item van deze maand staan de woonverzekeringen centraal. Net als in de Special Items van voorgaande jaren wordt voor de prijsbenchmarks gebruik gemaakt van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. Door gebruik te maken van deze representatieve profielenset kan een accurate weergave gemaakt worden van de ontwikkeling van de gemiddelde premies over een langere periode. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het (steeds verder) beperken van de dekking voor mobiele elektronica en de eerste cyberdekkingen. Ook wordt de opvallende ontwikkeling van dalende inboedelpremies nader bekeken. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

    Lees verder