Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Sparen & Consumptief Krediet

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


 

ProductRating Voorwaarden Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
Voor de ProductRating Voorwaarden voor Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen (DOS) zijn 52 producten onderzocht. Deze producten zijn op basis van 48 kenmerken uit de MoneyView ProductManager vergeleken.

Welke voorwaarden zijn meegenomen bij de bepaling van de ProductRating Voorwaarden voor Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen vindt u hier:

Criteria ProductRating DOS 2024                                      

 

ProductRating Prijs Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn de rentes van 47 Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen met elkaar vergeleken, bij een saldo van € 10.000,-. Naast de huidige rentestand (peildatum 1 maart 2024) is ook gekeken of producten zich het laatste anderhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden qua rentetarief. Dit is gedaan om te voorkomen dat een momentopname bepalend is voor de ProductRating.


 
 

ProductRating Voorwaarden Lange Termijn Deposito's
Voor de ProductRating Voorwaarden voor Lange Termijn Deposito's zijn 57 producten onderzocht. Deze producten zijn op basis van 36 kenmerken uit de MoneyView ProductManager vergeleken.

Welke voorwaarden zijn meegenomen bij de bepaling van de ProductRating Voorwaarden voor Lange Termijn Deposito's vindt u hier:

Criteria ProductRating Lange Termijn Deposito's 2024

   

ProductRating Prijs Lange Termijn Deposito's
Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn de rentes van 52 Lange Termijn Deposito's op peildatum 1 maart 2024 met elkaar vergeleken, bij looptijden van 1, 2 en 5 jaar. Ook hier is naast de huidige rentestand gekeken of producten zich het laatste anderhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden qua rentetarief.


 

 

ProductRating Voorwaarden Persoonlijke Leningen
Voor de ProductRating Voorwaarden voor Persoonlijke Leningen zijn 27 producten onderzocht. Deze producten zijn op basis van 48 kenmerken uit de MoneyView ProductManager vergeleken.

Welke voorwaarden zijn meegenomen bij de bepaling van de ProductRating Voorwaarden voor Persoonlijke Leningen vindt u hier:

Criteria ProductRating Persoonlijke Leningen 2024

   

ProductRating Prijs Persoonlijke Leningen
Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 25 Persoonlijke Leningen meegenomen in de analyse. Op peildatum 1 maart 2024 is gekeken naar de gemiddelde rentestand bij een saldo van respectievelijk € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,-, € 25.000,- en € 50.000,- en een looptijd van 60 maanden. Net als bij de spaarproducten is gekeken of de producten zich de laatste anderhalf jaar (of sinds introductie) in de top van de markt bevonden.