Over de MoneyView ProductRating

De MoneyView ProductRating voor Consumptief Krediet

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopend Krediet

MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 50 voorwaarden van 18 producten.
Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier.
Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopend Krediet


ProductRating 'Prijs' Doorlopend Krediet

Voor de ProductRating Prijs zijn 18 producten onderzocht. Voor de betreffende producten is op peildatum 1 maart 2019 gekeken naar de gemiddelde rentestand bij de saldoklassen groter dan of gelijk aan een bedrag van € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,-, € 25.000,- en € 50.000,-.

 


ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening

MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 30 voorwaarden van 52 producten.
Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening


ProductRating 'Prijs' Persoonlijke Lening

Voor de ProductRating Prijs zijn 30 producten onderzocht. Voor de betreffende producten is op peildatum 1 maart 2019 gekeken naar de gemiddelde rentestand voor een looptijd van 60 maanden bij de saldoklassen groter of gelijk aan een bedrag van € 5.000,-, € 10.000,-,
€ 15.000,-, € 25.000,- en € 50.000,-.