Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Autoverzekeringen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.

 


 

ProductRating Voorwaarden Autoverzekeringen VC
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 39 producten onderzocht. Hiervoor zijn 125 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:Criteria PR Autoverzekeringen VC 2022

   

 ProductRating Prijs Autoverzekeringen VC
Ten behoeve van de ProductRating Prijs zijn 37 VC-producten onderzocht. De profielenset ter bepaling van deze rating is gebaseerd op 45 (markt)representatieve postcodes, 10 combinaties van leeftijden en schadevrije jaren en een uitgebreide autoselectie. De gebruikte autoselectie varieert per dekkingsvorm. De klantprofielen zijn gebaseerd op 128 auto’s, bestaande uit een marktconforme selectie uit de bouwjaren 2012 tot en met 2021.


 

 
 

ProductRating Voorwaarden Autoverzekeringen BC
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 35 producten onderzocht. Hiervoor zijn 124 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:

Criteria PR Voorwaarden Autoverzekeringen BC 2022
   

ProductRating Prijs Autoverzekeringen BC
Ten behoeve van de ProductRating Prijs zijn 32 BC-producten onderzocht. De profielenset is gebaseerd op 155 auto’s, bestaande uit een marktconforme selectie van auto’s uit de bouwjaren 2007 tot en met 2016. Dit resulteert in 69.750 fictieve klantprofielen.


  

ProductRating Voorwaarden Autoverzekeringen WA
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 34 producten onderzocht. Hiervoor zijn 54 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:
Criteria PR Voorwaarden Autoverzekeringen WA 2022

 
 

ProductRating Prijs Autoverzekeringen WA
Ten behoeve van de ProductRating Prijs zijn 27 WA-producten onderzocht. Voor de WA-dekking zijn 197 auto’s doorgerekend bestaande uit een marktconforme selectie uit de bouwjaren 2002 tot en met 2011. Dit resulteert in 88.650 fictieve klantprofielen.