Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Hypotheken

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteitenhypotheken

Voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 55 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiervoor zijn 57 criteria uit de
MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteitenhypotheken

ProductRating 'Prijs' Annuïteitenhypotheken

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 55 producten vergeleken voor NHG-tarieven en de rentes voor 100% marktwaarde bij de rentevaste periodes van 10 en 20 jaar. Om momentopnames uit te sluiten, is getoets aan de rente-ontwikkeling over heel 2019.


ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken

Voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 51 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiervoor zijn 58 criteria uit de
MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire hypotheken

ProductRating 'Prijs' Particuliere Lineaire Hypotheken

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 51 producten vergeleken voor NHG-tarieven en de rentes voor 100% marktwaarde bij de rentevaste periodes van 10 en 20 jaar. Om momentopnames uit te sluiten, is getoets aan de rente-ontwikkeling over heel 2019.


ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije hypotheken

Voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 50 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiervoor zijn 56 criteria uit de
MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' RBS

ProductRating 'Prijs' Aflossingsvrije hypotheken

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 50 producten vergeleken voor NHG-tarieven en de rentes voor 100% marktwaarde bij de rentevaste periodes van 10 en 20 jaar. Om momentopnames uit te sluiten, is getoets aan de rente-ontwikkeling over heel 2019.