Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Sparen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen

MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 47 voorwaarden van 52 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier.
Criteria ProductRating 'Voorwaarden' DOS 2019


ProductRating 'Prijs' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen

Voor de ProductRating Prijs zijn 50 producten vergeleken. Op peildatum 1 mei 2019 is het prijsonderzoek bij DOS gericht op de rentestand bij een saldoklasse van € 10.000,-, terwijl bij LTD is gekeken naar de rentepercentages die gelden voor de looptijden 1, 2 en 5 jaar.
Om te voorkomen dat het een momentopname betreft, is onderzocht of producten zich gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief.

 


ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's

MoneyView onderzocht voor het bepalen van de ProductRating 35 voorwaarden van 41 producten.

Het overzicht van de onderzochte voorwaarden inclusief de gehanteerde wegingsfactoren vindt u hier.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' LTD 2019


ProductRating 'Prijs' Lange Termijn Deposito's

Voor de ProductRating Prijs zijn 39 producten onderzocht. Op peildatum 1 mei 2019 is het prijsonderzoek bij DOS gericht op de rentestand bij een saldoklasse van € 10.000,-, terwijl bij LTD is gekeken naar de rentepercentages die gelden voor de looptijden 1, 2 en 5 jaar.
Om te voorkomen dat het een momentopname betreft, is onderzocht of producten zich gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief.