Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Rechtsbijstand en AVP

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandsverzekeringen

Voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 39 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiervoor zijn 128 criteria uit de
MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' RBS

ProductRating 'Prijs' Rechtsbijstandsverzekeringen

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 40 producten vergeleken. De prijsanalyse is gebaseerd op de gemiddelde marktpositie van 64 profielen die variëren in gezinssamenstelling en gewenste dekkingen. De premies per jaar zijn berekend volgens standaardacceptatie en –tarieven inclusief poliskosten, bijkomende kosten en assurantiebelasting.


ProductRating 'Voorwaarden' Particuliere Aansprakelijkheid

Ten behoeve van de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 28 aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren onderzocht. Hiervoor zijn 60 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' AVP

ProductRating 'Prijs' Particuliere Aansprakelijkheid

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 31 aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP’s) vergeleken. De prijsanalyse is gedaan op basis van 16 profielen die variëren in gezinssamenstelling, verzekerde bedragen en eigen risico’s. De jaarpremies zijn berekend volgens standaardacceptatie en –tarieven. In de prijsanalyse zijn ook de poliskosten meegenomen.