Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Persoonlijke Leningen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.

 


 

ProductRating Voorwaarden Persoonlijke Leningen
Voor de ProductRating Voorwaarden voor Persoonlijke Leningen zijn 22 producten onderzocht. Deze producten zijn op basis van 48 kenmerken uit de MoneyView ProductManager vergeleken. Welke voorwaarden zijn meegenomen bij de bepaling van de ProductRating voorwaarden voor Persoonlijke leningen vindt u hier:

 Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening 2023

 

ProductRating Prijs Persoonlijke Leningen
Bij de bepaling van de ProductRating Prijs zijn 20 PL-en meegenomen. Op peildatum 1 maart 2023 is gekeken naar de gemiddelde rentestand bij meerdere leenbedragen. Om een momentopname te voorkomen, is onderzocht of producten zich in de afgelopen 2,5 jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief.  Indien het gaat tarieven op basis van risk based pricing, is de gemiddelde rente gehanteerd van het hoogste en laagste tarief. In het prijsonderzoek is gekozen voor een looptijd van 60 maanden.