Over de MoneyView ProductRating


De MoneyView ProductRating voor Beleggingsrekeingen

De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en de voorwaarden van financiële producten. Dit systeem resulteert voor elk onderzocht product in een sterrenbeoordeling op voorwaarden en -waar mogelijk- prijs en prestatie en daarmee in een ProductRating 'Voorwaarden' en een ProductRating 'Prijs'.


 

ProductRating Voorwaarden Beleggingsrekeningen - Zelf Beleggen
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 28 producten onderzocht. Hiervoor zijn 29 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:

Criteria PR Voorwaarden Beleggingsrekeningen (Zelf beleggen) 2022

 

ProductRating Prijs Beleggingsrekeningen - Zelf Beleggen
Voor de ProductRating Prijs zijn in de categorie ‘Zelf beleggen’ 28 producten vergeleken. Hierbij zijn 13.300 klantprofielen doorgerekend. Voor zover mogelijk zijn de lopende fondskosten van identieke aandelen-, obligatie- en mixfondsen en etf’s in de analyse betrokken. Daar waar dat niet mogelijk was, zijn gelijkwaardige fondsen en trackers geselecteerd.

 


 

 
 

ProductRating Voorwaarden Beleggingsrekeningen - Laten Beleggen
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 20 producten onderzocht. Hiervoor zijn 27 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:

Criteria PR Voorwaarden Beleggingsrekeningen (Laten beleggen) 2022
   

 ProductRating Prijs Beleggingsrekeningen - Laten Beleggen
Voor de ProductRating Prijs zijn bij de beleggingsrekeningen 20 producten onderzocht waarbij de particuliere belegger zelf niet aan de knoppen zit, maar zijn vermogen al dan niet laat beheren door een vermogensbeheerder via een mandaat. Hiervan zijn er 9 vermogensbeheerders met een mandaat en 11 aanbieders
met een ‘laten beleggen’ product. Hierbij zijn 9.500 klantprofielen doorgerekend.


 

 

ProductRating Voorwaarden Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 20 producten onderzocht. Hiervoor zijn 27 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:

Criteria PR Voorwaarden Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen 2022

   

ProductRating Prijs Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen
Er zijn dit jaar 38 DOS meegenomen in het prijsonderzoek. Op peildatum 1 mei 2020 is het prijsonderzoek bij DOS gericht op de gemiddelde rentestand bij een saldoklasse van € 10.000. Om te voorkomen dat het een momentopname betreft, is onderzocht of producten zich gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar, of sinds
introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief.


 

ProductRating Voorwaarden Lange Termijn Deposito's
Voor de ProductRating Voorwaarden zijn 40 producten onderzocht. Hiervoor zijn 35 kenmerken uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen. Om welke voorwaarden en wegingsfactoren het gaat, leest u hier:

Criteria PR Voorwaarden Lange Termijn Deposito's 2022

 

ProductRating Prijs Lange Termijn Deposito's
Voor de ProductRating Prijs zijn er 37 LTD’s onderzocht op hun tarieven. Bij LTD is gekeken naar de rentepercentages die gelden voor looptijden 1, 2 en 5 jaar. Ook hier is onderzocht of producten zich gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief.