Special Item 101: Zorgverzekeringen


Dit jaar ontvingen (in principe) alle verzekerden van hun zorgverzekeraar de nieuwe premies en herziene voorwaarden voor het komende verzekeringsjaar op uiterlijk 12 november jongstleden. Doorgaans worden jaarlijks de premies en eigen bijdragen verhoogd en de vergoedingen aangepast. In het polisaanbod is er voor het nieuwe verzekeringsjaar nauwelijks wat veranderd. Alleen Pro Life heeft een Selectpolis op de markt gebracht en het directe label van CZ heet voortaan Just. In deze editie van het Special Item worden de marktcijfers toegelicht en wordt ingegaan op het premieverloop van 2006 tot 2019 en de recente marktontwikkelingen. Traditiegetrouw beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Zorgverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Zorgverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating Zorgverzekeringen