Special Item 77: Zorgverzekeringen


Steevast informeren de zorgverzekeraars in november hun verzekerden over de premies en voorwaarden voor het komende verzekeringsjaar. In de regel worden de premies ieder jaar verhoogd. Enerzijds omdat de kosten in de gezondheidszorg blijven stijgen, maar anderzijds ook omdat het aantal verstrekkingen binnen de basisverzekering stijgt. Voor 2017 geldt bijvoorbeeld dat het aantal chirurgische behandelingen zal worden uitgebreid en dat de regeling voor fysio- en oefentherapie ook gaat gelden voor mensen met etalagebenen. Hierdoor zijn bijna alle premies voor de basisverzekeringen verhoogd, gemiddeld met 7,3%. Nieuw dit jaar is dat het eigen risico, de eigen bijdrage die geldt voor een groot aantal vormen van zorg, niet wordt verhoogd en blijft staan op € 385,- . In deze editie van het Special Item worden de marktcijfers toegelicht en wordt ingegaan op het premieverloop van 2006 tot en met 2017 en de recente marktontwikkelingen. Traditiegetrouw beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Zorgverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Zorgverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating Zorgverzekeringen

Download bestelformulier Uitgebreide Productanalyse

 

Banner