Special Item 65: Zorgverzekeringen


Zoals ieder jaar hebben de zorgverzekeraars in november hun klanten geïnformeerd over de nieuwe premies en gewijzigde voorwaarden van hun verzekeringen voor het komende verzekeringsjaar. Het is gebruikelijk dat de premies en eigen bijdragen verhoogd worden en de dekking van de basisverzekering en de aanvullingen daarop worden aangepast. Ook voor 2016 zijn de meeste premies voor de basisverzekeringen verhoogd, gemiddeld met 4%. Ook het eigen risico, de eigen bijdrage die geldt voor een groot aantal vormen van zorg, is verhoogd. In 2016 zal de eerste € 385,- voor eigen rekening zijn. In deze editie van het Special Item worden de marktcijfers toegelicht en wordt ingegaan op het premieverloop van de afgelopen tien jaar en de recente marktontwikkelingen. Traditiegetrouw beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Zorgverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Zorgverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating Zorgverzekeringen

Download bestelformulier Uitgebreide Productanalyse