Special Item 53: Zorgverzekeringen


Zoals gebruikelijk hebben de zorgverzekeraars in november hun klanten geïnformeerd over de nieuwe premies en herziene voorwaarden van hun zorgverzekeringen voor het komende verzekeringsjaar. Doorgaans worden jaarlijks de premies en eigen bijdragen verhoogd en de vergoedingen aangepast. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de premies voor de basisverzekeringen verhoogd, gemiddeld met 5%. De bekendste eigen bijdrage die er is, het zogeheten eigen risico, is verhoogd met € 15,- en komt uit op € 375,-. In deze editie van het Special Item worden de marktcijfers toegelicht en wordt ingegaan op het premieverloop van de afgelopen tien jaar en de recente marktontwikkelingen.

Download Special Item Zorgverzekeringen

Download criteria ProductRating 'Kwaliteit' Zorgverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating Zorgverzekeringen

Download bestelformulier Uitgebreide Productanalyse