Special Item 165: Sparen & Consumptief Krediet


 

 

Er zijn binnen de Consumptief Krediet- en Spaarmarkt het afgelopen jaar weinig wijzigingen geweest op het gebied van de productvoorwaarden. Op de spaarmarkt is na jaren van relatieve rust wel weer wat meer beweging gekomen. Zo is het aantal marktspelers bij met name Lange termijndeposito’s (LTD’s) flink toegenomen en waren er over de gehele linie veel rentewijzigingen. Om deze redenen staat de spaarmarkt centraal in dit Special Item. Er zal onder andere worden gekeken naar het verloop van de spaarrentetarieven en dieper worden ingegaan op het gegroeide productaanbod. Voor de Consumptief Kredieten volstaan we dit jaar met een beknopte rentebeschouwing en de ProductRatings.

Special Item Sparen & Consumptief Krediet

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen 2024

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito 2024

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening 2024

Overzicht onderzochte producten Sparen (DOS en LTD) 2024

Overzicht onderzochte producten Persoonlijke Leningen 2024

Bestelfomulier ProductRating Sparen (DOS en LTD) 2024

Bestelformulier ProductRating Persoonlijke Leningen 2024