Special Item 106: Sparen


In deze editie van het Special Item wordt de aandacht voornamelijk gevestigd op lange termijndeposito’s (LTD). Bij deposito’s wordt spaargeld tegen een vaste rente gedurende een afgesproken looptijd vastgezet. Bij het vroegtijdig opnemen van (een deel van) het deposito voor het einde van de looptijd worden veelal kosten berekend door de aanbieders. Er zijn echter specifieke situaties waarbij het mogelijk is een deposito vroegtijdig te beëindigen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht door de aanbieder. In dit Special Item gaan we dieper in op deze specifieke situaties en hoe aanbieders met het, al dan niet, vroegtijdig kosteloos beëindigen zijn omgegaan in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt gekeken naar het renteverloop en de hoeveelheid spaargelden van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en LTD gedurende de voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating

Download Special Item Sparen 2019

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen 2019

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's 2019

Download bestelformulier ProductRating Sparen 2019

Download bestelformulier historisch spaartarievenoverzicht 2019