Special Item 94: Sparen


Dit Special Item staat in het teken van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en lange termijn deposito’s (LTD). Nu spaarrentetarieven historische dieptepunten bereiken in Nederland, lijkt de weg te zijn vrijgemaakt voor een nieuwe trend: je spaargeld buiten de Nederlandse grens wegzetten. Dit gebeurt niet alleen binnen de Europese Unie (EU), maar ook aan de randen van Europa. Nederlands spaargeld wordt aangetrokken doordat hogere rentetarieven worden vergoed dan Nederlandse banken momenteel bieden. Hoe hoog de rentetarieven van de buitenlandse aanbieders zijn en wat de aandachtspunten zijn bij deze buitenlandse spaarproducten, zal aan bod komen in dit Special Item. Daarnaast komen het renteverloop en de hoeveelheid spaargelden gedurende de afgelopen jaren aan bod. Zoals gebruikelijk beginnen we echter met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Sparen 2018

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's

Download bestelformulier ProductRating Sparen

Download bestelformulier historisch spaartarievenoverzicht