Special Item 82: Sparen


In dit Special Item staan de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en lange termijn deposito’s (LTD) centraal. Terwijl de continue daling van de rentetarieven bij DOS blijft doorzetten en de eerste aanbieder eerder dit jaar de magische nulgrens heeft bereikt, is bij LTD een kentering zichtbaar. Zo zijn er de afgelopen paar maanden enkele partijen geweest die de tarieven van hun LTD hebben verhoogd. Of deze stijgende trend doorzet, blijft op dit moment onzeker en vooralsnog blijft sparen dan ook nog onrendabel. In dit Special Item wordt onder andere gekeken naar het renteverloop en de hoeveelheid spaargelden van DOS en LTD in de afgelopen jaren. Tevens wordt aandacht besteed aan het verloop van buitenlandse spaaraanbieders op de Nederlandse spaarmarkt gedurende de laatste tien jaar. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Sparen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's

Download bestelformulier ProductRating Sparen

Download bestelformulier historisch Spaartarievenoverzicht