Special Item 70: Sparen


Dit Special Item staat in het teken van de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) en lange termijn deposito’s (LTD). In het afgelopen jaar doorbraken de eerste grote partijen met hun rentevergoeding op dagelijks opvraagbaar spaargeld de grens van 1%. Of de rente uiteindelijk daadwerkelijk naar 0% zal gaan valt te bezien, maar feit is dat sparen al tijden niet bepaald meer loont. Deze trend is overigens niet alleen zichtbaar bij DOS, maar ook bij LTD. In dit Special Item wordt onder andere aandacht besteed aan het verloop van de rentetarieven van zowel DOS als LTD. Daarnaast wordt in het bijzonder gekeken naar sparen in vreemde valuta bij LTD. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Sparen

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen 2016

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lange Termijn Deposito's 2016

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier historische spaartarieven