Special Item 58: Sparen


Een aantal jaar geleden, net nadat de crisis op de financiële markten het hoogtepunt bereikte, leek het haast ondenkbaar dat de rente voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) in Nederland richting de nul procent zou kruipen. Toch is dit thans de harde realiteit. Met DOS-tarieven die nog maar net boven of soms zelfs al onder 1% uitkomen, levert het vastzetten van geld op een spaarrekening momenteel nog maar bitter weinig op. In sommige gevallen kunnen consumenten in aanmerking komen voor een hogere rente op hun spaarrekening. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer producten beperkende voorwaarden kennen. Bekende beperkingen zijn bijvoorbeeld een minimale of maximale maandelijkse inleg en de verplichting om het spaarsaldo een bepaalde periode op de spaarrekening te laten staan. Door dit soort eisen wordt de klant beperkt in zijn handelen, waardoor ook wel wordt gesproken over beperkende voorwaarden. In dit Special Item zal onder andere worden gekeken naar hoe het rentetarief van DOS met beperkende voorwaarden zich verhoudt tot de DOS-tarieven zonder deze voorwaarden. Daarnaast komen enkele relevante marktcijfers aan bod en wordt kort stilgestaan bij impactvolle gebeurtenissen, waarbij deposito’s boetevrij kunnen worden opgenomen. Zoals gebruikelijk beginnen we echter met de MoneyView ProductRating. Voor deze rating zijn zowel rentetarieven als voorwaarden van DOS en lange termijn deposito’s (LTD) onderzocht.

Download Special Item Sparen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' lange termijn deposito's

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' dagelijks opvraagbare spaarrekeningen

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Historische Spaartarievenoverzicht