Special Item 47: Sparen


In deze editie van het Special Item is de aandacht gevestigd op lange termijn deposito’s (LTD) en dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). De rentetarieven van LTD en DOS vertonen de laatste jaren een dalende trend als gevolg van de crisis. Niet alleen de rentetarieven, maar ook de totale hoeveelheid spaargelden in Nederland daalde eind vorig jaar. Hoewel deze daling in het begin van dit jaar weer is overgegaan in een lichte stijging, lijkt het erop dat sparen anno 2014 niet meer zo vanzelfsprekend is. Aflossen op de hypotheek is momenteel zelfs populairder dan sparen en ook beleggen lijkt de weg naar boven weer te hebben gevonden. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating. De tarieven én flexibiliteit van zowel LTD als DOS zijn onderzocht. Vervolgens passeren enkele relevante marktcijfers de revue, waarna de ontwikkelingen en trends op de Nederlandse depositospaarmarkt zijn beschreven.

Download Special Item Sparen

Criteria ProductRating Flexibiliteit Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen (.pdf)

Criteria productRating Flexibiliteir Lange Termijn Sparen (.pdf)

Download bestelformulier ProductRating Sparen

Download bestelformulier Historische Spaartarievenoverzicht