Special Item 69: Reisverzekeringen


Deze maand behandelt het Special Item de reisverzekeringen. Zowel de doorlopende als de kortlopende reisverzekeringen zijn weer gebenchmarkt op prijs en voorwaarden. In deze editie wordt aandacht besteed aan de modulaire opbouw van doorlopende reisverzekeringen en het belang van verschillende dekkingen. MoneyView heeft alle aanbieders gevraagd welke onderdelen zij zelf belangrijk vinden en welke dekkingen vaak door consumenten worden afgesloten. Maar wat de ene reisverzekering standaard verzekert, is bij de andere een optionele dekking waarvoor een premietoeslag geldt. Door meerdere ontwikkelingen staan de premies van (onderdelen van) reisverzekeringen onder druk. Zo verdwijnt mogelijk in 2017 de wereldwijde dekking voor zorgkosten uit het basispakket van de zorgverzekering. En sinds 1 april jongstleden heeft de ANVR nieuwe voorwaarden: aangesloten reisorganisaties zijn nu vrij in het bepalen van annuleringsvergoedingen. Voor reisverzekeraars is het onzeker in hoeverre consumenten als gevolg van deze veranderingen vaker een beroep gaan doen op de vergoeding van medische kosten en annuleringskosten. Verder onderzoeken we de annuleringsmogelijkheden aan de hand van de uitbraak van het zikavirus. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Reisverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopende Reisverzekeringen

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Doorlopende Reisverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Kortlopende Reisverzekeringen

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Korlopende Reisverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse