Special Item 44: Reisverzekeringen


De markt van kortlopende reisverzekeringen is kleiner dan die van de doorlopende reisverzekeringen. Dit geldt zowel voor het aantal aanbieders en producten als voor de penetratiegraad. In de MoneyView-database zijn meer dan twee keer zoveel doorlopende als kortlopende reisverzekeringen opgenomen. Uit onderzoek van NBTC-NIPO blijkt dat men in 2012 bij 80% van de buitenlandse vakanties verzekerd is middels een doorlopende reisverzekering en bij ongeveer 1 op de 10 middels een kortlopende reisverzekering. Maar zoals gebruikelijk begint het Special Item met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Reisverzekeringen

Download bestelformulier ProductRating

Download criteria ProductRating Kwaliteit Doorlopende reisverzekering 

Download inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Doorlopende reisverzekering

Download criteria ProductRating Kwaliteit Kortlopende reisverzekering

Download inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Kortlopende reisverzekering

Downloadbestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse