Special Item 62: Recht en Aansprakelijkheid


Het Special Item behandelt deze maand de rechtsbijstandverzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP). Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Voor uiteenlopende onvoorziene juridische geschillen kan een beroep worden gedaan op een rechtsbijstandverzekering. Rechtshulp wordt in eerste instantie verleend door een rechtshulpverlener van de uitvoerende instantie. Als een verzekerde echter in een gerechtelijke of administratieve procedure een beroep wil doen op zijn recht op vrije advocaatkeuze, dan blijkt de maximumvergoeding voor externe kosten niet alleen te verschillen per product, maar ook per geschil. Daarnaast besteden we weer aandacht aan de AVP’s. Een ongeluk zit in een klein hoekje en schade is vaak het gevolg van onoplettendheid of domme pech. Een AVP kan dan uitkomst bieden. Ook voor schades die je niet zelf hebt veroorzaakt, maar waar je wel voor opdraait. Zoals voor je poeslieve hond die plotseling iemand in zijn been bijt of voor je zoontje die een bal door de ruit van de buren trapt. Niet jouw schuld, maar deze aansprakelijkheidsschades komen wel voor jouw rekening.

Download Special Item Recht en Aansprakelijkheid

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aansprakelijkheidsverzekeringen

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse