Special Item 50: Recht en Aansprakelijkheid


In het Special Item van deze maand staan zowel de rechtsbijstandverzekeringen als de aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren centraal. Beide verzekeringen hebben betrekking op de rechtspositie van een particulier. Het afgelopen jaar was er veel te doen over de zogenaamde vrije advocaatkeuze. Eind vorig jaar heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen. Met deze uitspraak is bepaald dat een verzekerde altijd zelf een advocaat mag kiezen als een procedure voor de rechter moet worden gevoerd. In dit Special Item wordt hier uitvoerig op ingegaan en wordt bekeken welke invloed deze uitspraak heeft gehad op de premies en voorwaarden. In deze uitgave is er eveneens aandacht voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, afgekort avp. De avp is een populaire verzekering.
Volgens het rapport ‘Verzekerd van Cijfers’ van het Verbond van Verzekeraars heeft de avp al jaren een penetratiegraad van ruim 96%. En dat is maar goed ook, want een ongeluk zit in een klein hoekje en de financiële gevolgen van een toegebrachte schade kunnen enorm zijn, terwijl de premie gemiddeld nog geen € 5,- per maand bedraagt. Een avp is wellicht om die reden één van de belangrijkste verzekeringen. Daarom is het de hoogste tijd om in een Special Item ook aandacht te besteden aan deze verzekering, want er blijken zowel op prijs als op voorwaarden grote verschillen te bestaan tussen de door MoneyView onderzochte producten.

Download Special Item Rechtsbijstandverzekering

Download criteria 'Kwaliteit' Rechtsbijstandverzekeringen

Download criteria 'Kwaliteit' Aansprakelijkheidsverzekering

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse