Special Item 159: Recht en Aansprakelijkheid


 

Deze maand gaat het Special Item over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In het bijzonder nemen we dit jaar de dekking voor scheidingsmediation op de rechtsbijstandverzekering onder de loep en de gevolgen van het vrijwillig verhogen van het eigen risico en de franchise. Voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt de dekking voor joyriding en joysailing en de dekking bij het uitoefenen van enkele extreme sporten in kaart gebracht. Daarnaast is er voor de rechtsbijstandverzekering op basis van drie verschillende levensfases in kaart gebracht wat de gemiddelde premie is voor het rechtsbijstandpakket dat aansluit bij de betreffende levensfase van verzekerde. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRatings.

Special Item Recht en Aansprakelijkheid 2023

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandverzekeringen 2023

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aansprakelijkheidsverzekeringen 2023

Inhoud onderzochte producten Rechtbijstandverzekeringen 2023

Inhoud onderzochte producten Aansprakelijkheidsverzekeringen 2023

Bestelformulier ProductRating Recht en Aansprakelijkheid 2023

Bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse 2023