Special Item 135: Recht en Aansprakelijkheid


 

Het Special Item van deze maand gaat over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Een conflict met de buurman, werkgever, aannemer of ex-partner kan behoorlijk in de papieren lopen. Een rechtsbijstandverzekering voor particulieren kan dan uitkomst bieden. Een Nederlandse rechtsbijstandverzekering heeft van oorsprong een naturadekking (rechtshulp van de uitvoerende instantie van de verzekeraar zelf). Met de ontwikkelingen op het gebied van vrije advocaatkeuze verschuift dit steeds meer naar een kostendekking (uitkering in geld voor rechtshulp van een externe advocaat). Maar de grenzen van de vrije advocaatkeuze staan ter discussie.

Special Item Recht en Aansprakelijkheid 2021

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandverzekeringen 2021

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Particuliere Aansprakelijkheid 2021

Overzicht onderzochte producten Rechtsbijstandverzekeringen 2021

Overzicht onderzochte producten Aansprakelijkheidsverzekeringen 2021

Bestelformulier ProductRating Recht en Aansprakelijkheid 2021

Bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse Recht en Aansprakelijkheid 2021