Special Item 123: Recht en Aansprakelijkheid


 

Het Special Item van deze maand gaat over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, afgekort AVP. Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Sinds de coronacrisis moest een groot deel van Nederland noodgedwongen thuis blijven, omdat het maatschappelijk verkeer grotendeels tot stilstand kwam. Als gevolg hiervan heeft menigeen zijn zolder of garage opgeruimd en overtollige spullen op Marktplaats gezet. Consumentengeschillen over de aanschaf van een product of dienst, zoals een televisie of een internetabonnement, zijn over het algemeen standaard verzekerd op een rechtsbijstandverzekering. Geschillen tussen twee particulieren over de (ver)koop van spullen blijken echter niet altijd verzekerd te zijn.
Bij de AVP besteden we aandacht aan Lemonade en rhion, een nieuwe respectievelijk toekomstige toetreder tot de Nederlandse
verzekeringsmarkt, die bepaalde dingen net even anders doen dan de huidige spelers. Daarnaast nemen we het historische verloop van
de verzekerde bedragen onder de loep. Ook kijken we bij AVP naar de premieontwikkeling, maar zoals gebruikelijk beginnen we met de
MoneyView ProductRating.

Special Item Recht en Aansprakelijkheid 2020

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandsverzekeringen 2020

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aansprakelijkheidsverzekeringen 2020

Overzicht onderzochte producten
Bestelformulier ProductRating Recht en Aansprakelijkheid 2020

Bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse Recht en Aansprakelijkheid 2020