Special Item 110: Recht en Aansprakelijkheid


Het Special Item van deze maand gaat over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Beide verzekeringen hebben betrekking op (het beschermen van) de rechtspositie van een verzekerde. Eind 2013 deed het Europees Hof van Justitie in het DAS/Sneller-arrest uitspraak over de zogenaamde vrije advocaatkeuze. En nog steeds houdt dit de gemoederen bezig. Consumentenprogramma’s Kassa en Radar besteedden eerder dit jaar aandacht aan dit onderwerp en minister Dekker antwoordde in april op Kamervragen dat het recht op vrije advocaatkeuze volgens hem afdoende geborgd is. Hoog tijd om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren eens nader onder de loep te nemen.

Download Special Item Recht en Aansprakelijkheid 2019

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Rechtsbijstandverzekeringen 2019

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aansprakelijkheidsverzekeringen 2019

Download Bestelformulier ProducRating Recht en Aansprakelijkheid 2019