Special Item 161: Lijfrentes


 
Op 1 juli jongstleden is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Deze nieuwe pensioenwet heeft vooral betrekking op het pensioen in de tweede pijler, maar ook de aftrekbaarheid van lijfrentes (derde pijler) wordt door deze wet geraakt. Onderdeel van de Wtp is ook dat lijfrente en werknemerspensioen meer gelijk worden getrokken. In dit Special Item zullen we aandacht besteden aan de Wtp, waarbij de nadruk ligt op de derde pijler. Ook worden de renteontwikkelingen van het afgelopen jaar en de gevolgen voor lijfrenteproducten besproken. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft ‘de rente’ in het afgelopen jaar meerdere malen verhoogd ter bestrijding van de torenhoge inflatie. We starten dit Special Item weer met de MoneyView ProductRating. In tegenstelling tot vorig jaar is er dit jaar geen ProductRating voor Lijfrente Sparen gemaakt. Per 1 juni van dit jaar is BLG gestopt met banksparen, waardoor het productaanbod te klein is geworden voor een ProductRating.

Special Item Lijfrentes 2023

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lijfrente Opbouw Beleggen 2023

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Direct Ingaande Lijfrente 2023

Overzicht onderzochte producten 2023

Bestelformulier ProductRating Lijfrentes 2023