Special Item 125: LijfrentesIn 2019 dook de ECB-rente onder de 0% en in 2020 is de rente op de spaarmarkt nog verder gedaald. We kijken daarom ook in dit Special Item weer naar de gevolgen die dit heeft voor de hoogte van de uitkeringen van direct ingaande lijfrentes (DILLEN). Ook zal nog enige aandacht worden besteed aan Lijfrentesparen als de renteontwikkeling wordt besproken. Daarnaast wordt dit jaar weer stilgestaan bij beleggingsproducten voor lijfrentes. We bespreken deze keer Lifecycle beleggen en we bekijken de ontwikkelingen op de markt ten aanzien van beleggen na pensioendatum (doorbeleggen). Dit jaar is de ‘lijfrente’ op Prinsjesdag geen onderwerp geweest. We hebben in vorige Special Items al vermeld dat de belastingaftrek minder zal worden door lagere heffingspercentages in 2021 en er is dan ook geen fiscaal nieuws rondom het opbouwen van pensioen in de privésfeer te melden. Dit Special Item begint als altijd met de MoneyView ProductRating, maar wel met de mededeling dat er dit jaar geen ProductRating meer is voor de Koopsommen. Het productaanbod is daarvoor in het afgelopen jaar te zeer gekrompen.

Special Item Lijfrentes

Overzicht onderzochte producten 2020

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Direct Ingaande Lijfrentes 2020

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lijfrente Opbouw Beleggen 2020

Bestelformulier ProductRating Lijfrentes 2020

Bestelformulier historisch overzicht lijfrentetarieven 2020