Special Item 88: Lijfrentes


Vorig jaar werd op Prinsjesdag duidelijk dat ook beleggingsondernemingen fiscaal gefaciliteerde lijfrenteproducten mochten gaan aanbieden. In maart van dit jaar is de desbetreffende wet aangenomen door de Eerste Kamer. Sindsdien zijn er in ieder geval drie beleggingsondernemingen op de markt gekomen met een lijfrenterekening. Dit jaar wordt daarom voor de eerste keer ook aandacht besteed aan de beleggingsvariant van lijfrente opbouwproducten. De alsmaar dalende rente van de afgelopen jaren heeft zich ook in 2017 voortgezet, hoewel er afgelopen zomer even een kortstondige opleving is geweest. We kijken daarom ook of dit gevolgen heeft gehad voor de hoogte van de uitkeringen en op de verhouding tussen bancaire en verzekeringsproducten voor direct ingaande lijfrentes en koopsommen. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Lijfrentes

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Direct Ingaande Lijfrente 2017

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Koopsommen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lijfrente Beleggen

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Historisch Tarievenoverzicht