Special Item 64: Lijfrentes


In 2015 zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest op de lijfrentemarkt. Zo mag vanaf 1 januari dit jaar bij de werkgever geen pensioen meer worden opgebouwd over het salaris boven de 100.000,- euro en is de jaarruimte verder beperkt, waardoor er in 2015 minder lijfrentepremie fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast zijn Reaal Bancaire Diensten en Erasmus Leven van de markt verdwenen. Tevens werd op Prinsjesdag bekend dat de minimumwaarderingsregel bij afkoop per direct wordt afgeschaft. Enkele van deze ontwikkelingen komen in dit Special Item over lijfrente opbouw- en lijfrente uitkeringsproducten nader aan bod. Verder kijken we ook naar de marktcijfers en prijsontwikkelingen. Maar we beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Lijfrentes

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lijfrente Opbouwen - Koopsommen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Direct Ingaande Lijfrente - Garantie

Download bestelformulier ProductRating Koopsommen en Lijfrentes

Download bestelformulier Historisch Tarievenoverzicht