Special Item 52: Lijfrentes


In 2014 zijn er weer de nodige ontwikkelingen geweest op de lijfrentemarkt. Voorbeelden daarvan zijn de afschaffing van de stamrechtvrijstelling, de aanpassing binnen de jaarruimte en de pensioenleeftijd die weer met een maand omhoog is gegaan. Ook voor 2015 heeft het kabinet een aantal wijzigingen in petto. Zo staat in het Belastingplan 2015 dat fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw over loon boven € 100.000,- vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. Ter compensatie staat op dezelfde dag de introductie van de ‘nettolijfrente’ gepland. Daarnaast wil het kabinet het fiscaal mogelijk maken dat een lijfrente eerder kan worden opgenomen om te voorzien in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, zonder dat revisierente is verschuldigd. In dit Special Item over lijfrente opbouw- en lijfrente uitkeringsproducten komen deze ontwikkelingen nader aan bod. Verder kijken we ook naar de marktcijfers van 2013 en de huidige prijsontwikkelingen. Maar we beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Lijfrentes

Download criteria ProductRating 'Flexibiliteit' Lijfrente Opbouwen - Koopsommen

Download criteria ProductRating 'Flexibiliteit' Direct Ingaande Lijfrente - Garantie

Download bestelformulier ProductRating Koopsommen en Lijfrentes

Download bestelformulier Historisch Tarievenoverzicht