Special Item 43: Inkomensverzekering


In deze editie van het Special Item staan de inkomensverzekeringen centraal. Enerzijds wordt aandacht besteed aan de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) die op de markt zijn gebracht voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s). Producten die zich richten op een specifieke groep van zelfstandig ondernemers, zoals medici en beoefenaren van vrije beroepen, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Aan de andere kant worden de zogenaamde woonlastenbeschermers (Woonlasten AOV) belicht, producten die doorgaans worden gesloten bij de aankoop van een woning. Mocht de hypotheeknemer door ongeval of ziekte arbeidsongeschikt raken of zijn baan verliezen en daarmee in inkomen achter uitgaan, dan geven deze producten doorgaans een uitkering, waardoor financiële problemen kunnen worden voorkomen.

 

Download Special Item Inkomensverzekering

Download bestelformulier ProductRating AOV

Download bestelformulier ProductRating Woonlastenverzekering

Download Criteria Flexibiliteit AOV

Download Criteria Flexibiliteit Woonlastenverzekering

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse AOV

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Woonlastenverzekering

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse