Special Item 160: Hypotheken


 

Gedurende langere tijd heeft de hypotheekmarkt te maken gehad met dalende hypotheekrentes. Dat de hypotheekrentetarieven al weer enige tijd omhoog gaan, zal niemand zijn ontgaan. Hogere rentes hebben vaak ongunstige financiële gevolgen, met name als er een verandering in de (bestaande) hypothecaire constructie plaatsvindt. Een van die veranderingen is bijvoorbeeld een verhuizing, waarbij een nieuw contract wordt aangegaan. De verhuisregeling is een mogelijkheid die het ongunstige effect van rentestijgingen kan beperken. Welke geldverstrekkers dit aanbieden en wat de verschillen tussen de producten zijn, komt in dit Special Item aan bod. Daarnaast behandelen we diverse veranderingen die in de markt hebben plaatsgevonden op het vlak van duurzaamheid. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Special Item Hypotheken 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije Hypotheken 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteiten Hypotheken 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2023Overzicht onderzochte producten 2023Bestelformulier ProductRating Hypotheken 2023Bestelformulier Historisch tarievenoverzicht 2023