Special Item 160: Hypotheken


 

In oktober 2023 publiceert MoneyView het Special Item Hypotheken. Uiteraard wordt er in dat Special Item weer uitgebreid stilgestaan bij de prijs en voorwaarden van de Hypotheken. Voor de ProductRating 'Prijs' worden annuïteiten-, lineaire en aflossingsvrije hypotheken onderzocht op de NHG-tarieven en de risicoklasse 100% van de marktwaarde bij de meest gesloten rentevaste periodes (RVP) van 10, 15, 20 en 30 jaar. Daarbij kennen de RVP’s van 10 en 20 jaar de zwaarste weging. De peildatum is 1 oktober 2023. Om momentopnames uit te sluiten, wordt getoetst aan de renteontwikkeling over geheel 2023. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met de looptijdrente, waarbij de rente automatisch wordt bijgesteld als de lening door de maandelijkse aflossingen in een lagere risicoklasse valt. Ook kortingen voor duurzaamheid of nieuwbouw worden meegewogen in de ranking. Voor de ProductRating 'Voorwaarden' onderzoekt MoneyView de kenmerken en voorwaarden op basis van de MoneyView ProductRating-systematiek. Hoe deze systematiek werkt leest u hier.

Welke kenmerken en voorwaarden er worden meegenomen in de ProductRating 'Voorwaarden' voor de Aflossingsvrije Hypotheken, Annuïteiten Hypotheken en Lineaire Hypotheken leest u hier:

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije Hypotheken 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteiten Hypotheken 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2023