Special Item 148: Hypotheken


 

In de huidige maatschappij wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Dat zal vanwege de klimaatverandering en stijgende energieprijzen alleen maar toenemen. Ook in de hypotheekmarkt is dit terug te zien. Aanbieders richten zich met hun producten steeds meer op stimulering van verduurzaming. Zo geldt bij sommige producten een rentekorting die afhankelijk is van het energielabel van de eigen woning. Des te beter het energielabel van de woning, hoe hoger de korting op het hypotheekrentetarief is. In dit Special Item zal dieper worden ingegaan op deze energielabelkorting. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Special Item Hypotheken 2022Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteiten Hypotheken 2022Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2022Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije Hypotheken 2022Overzicht onderzochte producten 2022 Bestelformulier ProductRating Hypotheken 2022
Bestelformulier Historisch tarievenoverzicht 2022