Special Item 136: Hypotheken


 

Waar de hypotheekmarkt vorig jaar volledig in de ban was van de coronacrisis, is thans sprake van een heuse woningcrisis. Het gebrek aan voldoende koopwoningen laat zich steeds sterker voelen, huizenprijzen zijn opnieuw door het dak gegaan en overbieden is eerder regel dan uitzondering. Het aantal hypotheekaanvragen breekt ook dit jaar weer records. De kopersmarkt is inmiddels wel overvleugeld door de niet-kopers. Oversluiten en verbouwen blijven onverminderd populair. In dit Special Item wordt om die reden extra aandacht geschonken aan duurzaam verbouwen. Verder is er aandacht voor de aflossingsvrije hypotheken. Om de maandlasten nog enigszins behapbaar te houden, kiezen kopers, ook starters, steeds vaker voor aflossingsvrij. Tot slot wordt er stilgestaan bij de nieuwe taxatieregels, die sinds juli van dit jaar van kracht zijn. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRating.

Special item Hypotheken 2021Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteiten Hypotheken 2021Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2021
Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije hypotheken 2021Overzicht onderzochte producten 2021
Bestelformulier ProductRating Hypotheken2021Bestelformulier Historisch hypotheekrentes 2021