Special Item 111: Hypotheken


Het afgelopen jaar stegen de woningprijzen naar recordhoogte. De stijging van de prijzen ging echter minder hard dan in de afgelopen jaren en voorzichtig vallen termen als afvlakking en afkoeling van de woningmarkt. Het beperkte aanbod ten opzichte van de grote vraag zorgt ervoor dat potentiële kopers steeds vaker achter het net vissen, waardoor er tot nu toe minder woningen verkocht zijn dan vorig jaar. Het wordt voor steeds meer bezitters van een koopwoning interessant om te investeren in hun huidige woning. Verbouwingen om meer woonruimte te creëren, het comfort te verhogen of om de woning te verduurzamen zijn in trek. In dit Special Item besteden we aandacht aan de financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van woningen. Tevens gaan we in op andere trends, zoals verhuurhypotheken en standaardisering van de berekening van het inkomen. Daarnaast beschrijven we de renteontwikkelingen in het afgelopen jaar. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download het Special Item Hypotheken

Overzicht onderzochte hypotheekproducten

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Annuïteitenhypotheken 2019

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Lineaire Hypotheken 2019

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Aflossingsvrije Hypotheken 2019

Voorwaarden voor gebruik van de MoneyView ProductRating

Bestelformulier ProductRating Hypotheken

Bestelformulier Historische hypotheekrentes