Special Item 63: Hypotheken


Sinds het provisieverbod betalen klanten de financieel adviseur rechtstreeks voor advies. Dat is niet alleen het geval bij het afsluiten van de hypotheek, maar ook bij aanpassingen gedurende de looptijd. Voor aanpassingen aan de hypotheek kan de hypotheekverstrekker ook nog administratiekosten in rekening brengen. Dit was ook voor het provisieverbod al zo, maar deze kosten komen nu bovenop de advieskosten. En wanneer is de klant verplicht om advies in te winnen bij een aanpassing van de hypotheek? Iets waar de consument wellicht pas achter komt als de noodzaak van een aanpassing van de hypotheek zich aandient. In dit Special Item gaan we in op deze situatie. Daarnaast belichten we de situatie rondom het aflopen van de economische looptijd van een aflossingsvrije hypotheek en de gang van zaken rondom de verplichting tot aflossing. Tot slot gaan we in op de renteontwikkelingen van het afgelopen jaar. Maar we beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Hypotheken

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Hypotheken

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier historisch tarievenoverzicht