Special Item 51: Hypotheken


Sinds 1 januari 2013 is het bij nieuwe hypotheken verplicht om gedurende de looptijd van 30 jaar ten minste annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De markt voor nieuwe hypotheken bestaat tegenwoordig daarom nog enkel uit annuïteiten- en lineaire hypotheken. Daarnaast is er echter nog een omvangrijke oversluitmarkt, waarbij met name levenhypotheken nog kunnen worden overgesloten naar bankspaarhypotheken. In dit Special Item Hypotheken is er daarom voor gekozen om deze drie hypotheekvormen er uit te lichten. Daarnaast is de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning naar beneden bijgesteld. In 2018 zal de maximale verstrekking nog maximaal 100% van de marktwaarde van de woning mogen bedragen. De ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ biedt echter een aantal mogelijkheden om daar van af te wijken. In dit Special Item gaan we daar dieper op in. Tevens belichten we de trend waarbij aanbieders in het afgelopen jaar meer risicoklassen voor de hypotheekrente zijn gaan hanteren en de mogelijkheden die sommige aanbieders bieden voor het verlagen van de risicoklasse tijdens de rentevaste periode. Tot slot gaan we in op de renteontwikkelingen van het afgelopen jaar

Download Special Item Hypotheken

Download bestelformulier ProductRating

Download criteria 'Flexibiliteit' Hypotheken

Download bestelformulier historisch tarievenoverzicht