Special Item 153: Consumptief Krediet


 

Dat de rentetarieven het afgelopen jaar zijn gestegen, zal niemand zijn ontgaan. Invloeden van buitenaf, zoals de oorlog in Oekraïne en de covid-pandemie in China, zijn voor een belangrijk deel debet aan de stijgende prijzen, oftewel inflatie. Om de inflatie te remmen heeft de ECB de beleidsrente sinds vorig jaar al diverse keren verhoogd, met als gevolg dat ook de rentetarieven voor consumptieve financiering zijn gestegen. In dit Special Item is een groot deel van de aandacht gevestigd op de rentetarieven bij persoonlijke leningen (PL-en) en het verloop van deze tarieven gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij het productaanbod en het minimale en maximale leenbedrag van PL-en in de afgelopen jaren. We beginnen zoals gebruikelijk met de MoneyView ProductRating.

Special Item Consumptief Krediet 2023Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening 2023Overzicht onderzochte productenBestelformulier ProductRating Persoonlijke Lening 2023Bestelformulier Historisch tarievenoverzicht Persoonlijke Lening 2023