Special Item 141: Consumptief Krediet


 

Afgelopen twee jaar hebben de financiële markten volledig in het teken gestaan van corona en de economische gevolgen daarvan. Centrale banken kochten en masse staatspapier op en overheden pompten, in de vorm van steunpakketten, veel geld in de eigen economie. Met als gevolg een overvloed aan goedkoop geld, waardoor de rentes van hypotheek- en kredietproducten historisch lage waarden bereikten. Gunstig voor mensen die bijvoorbeeld hun huis wilden verbouwen. In dit Special Item is voor de financiering van een verbouwing van de woning een kostenvergelijking gemaakt tussen een persoonlijke lening (PL), een onderhandse verhoging van de hypotheek en een tweede hypotheek. Verder wordt stilgestaan bij de mogelijkheden voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers om voor privédoeleinden een krediet aan te vragen. Het aantal zzp’ers is afgelopen decennia flink gestegen en de vraag is in hoeverre kredietproducten deze trend hebben gevolgd. Zoals elk jaar beginnen we met de MoneyView ProductRatings.

Special Item Consumptief Krediet 2022Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening 2022Overzicht onderzochte producten 2022Bestelformulier ProductRating Consumptief Krediet 2022Bestelformulier Historisch Tarievenoverzicht 2022