Special Item 141: Consumptief Krediet


 

In maart 2022 publiceert MoneyView het Special Item Consumptief Krediet. Uiteraard wordt er in dat Special Item weer uitgebreid stilgestaan bij de prijs en voorwaarden van de op de markt aanwezige Persoonlijke Leningen. Voor het vaststellen van de ProductRating ‘Prijs’  wordt op de peildatum (1 maart) voor deze kredieten gekeken naar de gemiddelde rentestand bij de saldoklassen groter of gelijk aan € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,-, € 25.000,- en € 50.000,. Om te voorkomen dat het een momentopname betreft, wordt onderzocht of producten zich gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar, of sinds introductie, in de top van de markt hebben bevonden met hun tarief. Indien het rentetarief op basis van risk based pricing (RBP) tot stand komt, geldt dat de gemiddelde rente wordt gehanteerd van het hoogste en laagste tarief. In het prijsonderzoek wordt gekozen voor een looptijd van 60 maanden. Hoe deze klantprofielen worden samengesteld leest u hier.:

Welke kenmerken en voorwaarden er worden meegenomen in de ProductRating 'Voorwaarden' voor Persoonlijke Lening leest u hier:Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening 2022