Special Item 92: Consumptief Krediet


In dit Special Item staan de doorlopende kredieten (DK) en persoonlijke leningen (PL) centraal. De drie belangrijkste doelen waarvoor consumenten in 2017 een lening afsloten, waren achtereenvolgens het oversluiten van bestaande kredieten, een auto en een verbouwing. Als gevolg van strengere leennormen voor hypotheken (een loan-to-value ratio van 100%) in 2018, is de verwachting dat lenen voor een verbouwing in populariteit zal stijgen. In dit Special Item wordt stilgestaan bij de kosten voor verschillende financieringsvarianten van verbouwing, te weten een PL, een tweede hypotheek of verhoging van de hypotheek. Tevens komt het renteverloop van PL en DK gedurende de afgelopen jaren aan bod. We beginnen echter, zoals gebruikelijk, met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Consumptief Krediet

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Doorlopend Krediet

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Persoonlijke Lening

Download bestelformulier ProductRating Consumptief Krediet

Download bestelformulier historische leentarieven