Special Item 45: Consumptief Krediet


In dit Special Item staat met name de relatie tussen consumptief en hypothecair krediet centraal. In 2014 is de maximale hypotheek verder beperkt tot 102% (plus 2% overdrachtsbelasting) van de marktwaarde. Een consumptieve financiering kan dan uitkomst bieden om bijvoorbeeld een verbouwing te financieren, de woning in te richten of toch gewoon een auto aan te schaffen. Er is onder andere gekeken naar de fiscale regels die gelden voor consumptieve financieringen. Verder zijn de verschillende manieren om de maximale leencapaciteit te berekenen bij consumptieve en hypothecaire financieringen nader onderzocht. Ook is gekeken op welke manier de markt inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen door persoonlijke leningen speciaal voor huiseigenaren te introduceren. Tot slot is er aandacht voor de ontwikkeling van de totale uitstaande schuld en het verstrekte krediet. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.

Download Special Item Consumptief Krediet (.pdf)

Download bestelformulier ProductRating (.pdf)

Download criteria ProductRating Flexibiliteit Doorlopend Krediet (.pdf)

Download criteria ProductRating Flexibiliteit Persoonlijke Lening (.pdf)

Downloadbestelformulier Historische tarieven (.pdf)