Special Item 146: Autoverzekeringen


 

 

In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Net als in de vorige jaren ordt uitgebreid onderzoek gedaan naar zowel de prijs als de voorwaarden. Met de flink stijgende verkoopcijfers< van (deels) elektrische auto’s neemt hun aantal op de weg toe. In dit Special Item worden de premies van tien populaire auto’s met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van de leeftijd van de bestuurder op de premie, komt de rijgedragverzekering aan bod en wordt de dekking bij diefstal nader toegelicht. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC).

Special Item Autoverzekeringen 2022

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekering WA 2022

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekering BC 2022

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekering VC 2022

Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Autoverzekeringen 2022

Overzicht onderzochte producten Voorwaarden

Overzicht onderzochte producten Prijs

Bestelformulier ProductRating Autoverzekeringen

Bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse Autoverzekeringen