Special Item 134: Autoverzekeringen


 

In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Net als in de voorgaande jaren wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar zowel de prijs als de voorwaarden van deze verzekeringen. In het bijzonder wordt ingegaan op de impact van technologische ontwikkelingen bij ruitschade. Daarnaast worden mogelijke gevolgen van de coronacrisis in beeld gebracht, waarbij specifiek gekeken wordt naar het effect dat het jaarlijks te rijden aantal kilometers heeft op de premie. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.

Special Item AutoverzekeringenCriteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen WACriteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen BC
Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen VCInhoud Prijsanalyse AutoverzekeringenOverzicht onderzochte producten VoorwaardenOverzicht onderzochte producten PrijsBestelformulier ProductRating AutoverzekeringenBestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse Autoverzekeringen