Special Item 85: autoverzekeringen


In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgschade na aanrijding met wilde dieren. Daarnaast wordt toegelicht dat de keuze voor de juiste dekkingsvorm een goede afweging vergt. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.

Download Special Item Autoverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen WA

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen BC

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Autoverzekeringen VC

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse