Special Item 73: Autoverzekeringen


In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal. Er wordt in het bijzonder ingegaan op de aanschafwaarderegeling, de contra-expertise en de consequenties bij een moedwillig aangestoken (auto)brand. Uiteraard beginnen we met de MoneyView ProductRating. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.

Download Special Item Autoverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' VC dekkingen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' BC dekkingen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' WA dekkingen

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse