Special Item 61: Autoverzekeringen


In deze editie van het MoneyView Special Item staan de autoverzekeringen centraal en wordt in het bijzonder ingegaan op de bonus-malussystematiek. Het Verbond van Verzekeraars wil dit systeem met de invoering van Bedrijfsregeling nr. 11 duidelijker en transparanter maken. Uiteraard beginnen we dit Special Item met de MoneyView ProductRating op basis van Prijs en Voorwaarden. De ProductRating voor autoverzekeringen bestaat een uit een prijs- en voorwaardenrating voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en volledig casco (VC). Aan deze dekkingsvormen wordt afzonderlijk aandacht besteed, te beginnen met de VC-dekking.

Download Special Item Autoverzekeringen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' VC dekkingen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' BC dekkingen

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' WA dekkingen

Download Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse

Download bestelformulier ProductRating

Download bestelformulier Uitgebreide Prijsanalyse