Special Item 152: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


 

In deze editie van het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt onder meer ingegaan op de marktontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarnaast kijken we naar de keuze die een verzekerde heeft op het gebied van arbeidsongeschiktheidscriteria en hoe dit de afgelopen tien jaar is veranderd. Hoewel deze keuze zeer belangrijk is voor de eventuele re-integratie van de verzekerde, valt op dat de keuzemogelijkheden die verzekeraars op dit gebied bieden de afgelopen jaren flink zijn afgenomen. Ook wordt in dit Special Item ingegaan op het indexeren van het verzekerd bedrag en de uitkering die hieruit voortvloeit. Hiermee kan een verzekerde zijn verzekering op peil houden met bijvoorbeeld de inflatie of een structurele stijging van de omzet van zijn bedrijf.

Zoals vorig jaar al gemeld, is de markt van woonlastenverzekeringen sterk in ontwikkeling. Er komen steeds meer alternatieve producten op de markt, zoals inkomensbeschermers en hypotheekbeschermers. Om de financieel adviseur te helpen met het vergelijken van de premies van al deze producten is MoneyView een statistisch model aan het ontwikkelen waarbij voor arbeidsongeschiktheid niet alleen premies, maar ook de verschillende uitkeringsbedragen naast elkaar worden gelegd: de PUV (Premie-Uitkerings-Verhouding).

Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023

Inhoud uitgebreide prijsanalyse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023

Overzicht onderzochte producten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023

Bestelformulier ProductRating arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2023