Special Item 140: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


 

In deze editie van het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) wordt onder meer ingegaan op de sluimerpremie.
Als een verzekerde tijdelijk minder inkomsten heeft – bijvoorbeeld omdat zijn bedrijf vanwege de coronacrisis grotendeels stilligt - kan hij zijn AOV voor Zelfstandigen tijdelijk opschorten. Hij betaalt dan wel een gedeelte van de normale premie, maar hoeft bij heractivering van de polis niet opnieuw een medische keuring te ondergaan. Wel verschilt de premie die verzekerde moet betalen bij het sluimeren van de polis per verzekeraar. In dit Special Item wordt ook weer aandacht besteed aan de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren. Na een aantal jaren van lichte premiestijgingen, dalen de gemiddele premies dit jaar ten opzichte van 2021. De markt voor woonlastenlastenverzekeringen is in ontwikkeling. Naast de traditionele maandlastenbeschermers zien we steeds meer alternatieve en innovatieve oplossingen ontstaan. In dit Special Item zal kort worden ingezoomd op deze ontwikkelingen. We beginnen natuurlijk met de ProductRatings voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (AOV).

Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2022

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2022

Inhoud uitgebreide prijsanalyse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2022

Overzicht onderzochte producten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2022

Bestelformulier ProductRating arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2022