Special Item 128: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


In deze editie van het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt onder meer ingegaan op het afnemende productaanbod. Vooral door overnames is een aantal aanbieders verdwenen, waardoor de nodige producten van de markt zijn verdwenen. Ook wordt aandacht besteed aan de prijsontwikkeling over de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat het beeld dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) al jaren fors duurder worden maar deels klopt. Voorts wordt gekeken naar aanvangs- en doorlopende kortingen. In een tijd dat AOV’s als veel te duur worden ervaren, kunnen deze voor de ondernemer een goede mogelijkheid zijn om de te betalen premie te verlagen. Een alternatief voor de AOV dat de laatste tijd steeds populairder wordt, zijn de schenkkringen, waaronder het Broodfonds. In dit Special Item wordt stilgestaan bij een paar algemene eigenschappen van deze producten. Maar zoals gebruikelijk begint ook dit Special Item met de MoneyView ProductRating op voorwaarden en prijs.

Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2021

Criteria ProductRating 'Voorwaarden' Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021

Overzicht onderzochte Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2021

Inhoud Uitgebreide Prijsanalyse Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 2021

Bestelformulier ProductRating Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021

Bestelformulier uitgebreide Prijsanalyse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021