Special Item 91: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


In dit Special Item staan de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) centraal. Er wordt onder andere aandacht besteed aan productontwikkelingen, de gevolgen voor ondernemers die meer dan 50 uren per week werken en aan moeilijk verzekerbare zelfstandigen. We beginnen uiteraard weer met de MoneyView ProductRatings. Peildatum voor het toekennen van die ProductRatings is 1 februari 2018.

Download Special Item AOV 2018

Download Criteria ProductRating 'Voorwaarden' AOV 2018

Download Profielenset AOV 2018

Download bestelformulier ProductRating AOV 2018