Download hier het MoneyView Special Item


Special Item: Lijfrentes

 

Wat betreft de lijfrentes is er dit jaar geen nieuws op fiscaal vlak. De perikelen rond de vermogensrendementsheffing vormen nog wel een interessante bijkomstigheid. Sparen voor de oude dag via een lijfrente-oplossing was financieel veel aantrekkelijker dan zelf sparen in Box 3. Het voordeel in Box 1 blijft onveranderd, maar het nadeel van sparen in Box 3 is minder geworden, mogelijk met terugwerkende kracht tot 2017. De vraag is wat er in de toekomst gaat gebeuren om vermogen te belasten. De belangrijkste ontwikkeling van afgelopen jaar is dat de Europerse Centrale Bank (ECB) de rente intussen weer boven de 0% heeft vastgesteld. Dat heeft het beeld van de rendementen op de verschillende typen producten sterk beïnvloed. We kijken dit jaar dan ook uitgebreid naar de gevolgen hiervan voor de hoogte van de direct ingaande lijfrentes (DILLEN).