• Special Item 164: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

    In deze editie van het Special Item Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt onder meer ingegaan op de eindleeftijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (hierna AOV), misschien wel het belangrijkste onderdeel van de verzekering. De eindleeftijd bepaalt niet alleen hoe lang de polis loopt, maar in de meeste gevallen ook tot wanneer er uitgekeerd wordt. Per product en zelfs per beroep wordt hier echter zeer verschillend mee omgegaan. Er wordt in dit Special Item ook gekeken naar de dekking van een AOV als verzekerde tijdelijk naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld om daar te werken. Vorig jaar is kort stilgestaan bij de indexeringen die mogelijk zijn bij een AOV. Dit jaar wordt ingezoomd op het optierecht, waarbij verzekerde incidenteel het verzekerde bedrag kan verhogen en verlagen, zonder daarvoor weer een gezondheidsonderzoek of medische keuringte moeten ondergaan. We beginnen uiteraard met de MoneyView ProductRating.Lees verder