• Special Item 159: Recht en Aansprakelijkheid

    Deze maand gaat het Special Item over de rechtsbijstandverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In het bijzonder nemen we dit jaar de dekking voor scheidingsmediation op de rechtsbijstandverzekering onder de loep en de gevolgen van het vrijwillig verhogen van het eigen risico en de franchise. Voor de aansprakelijkheidsverzekering wordt de dekking voor joyriding en joysailing en de dekking bij het uitoefenen van enkele extreme sporten in kaart gebracht. Daarnaast is er voor de rechtsbijstandverzekering op basis van drie verschillende levensfases in kaart gebracht wat de gemiddelde premie is voor het rechtsbijstandpakket dat aansluit bij de betreffende levensfase van verzekerde. Zoals gebruikelijk beginnen we met de MoneyView ProductRatings.Lees verder
  • Special Edition: Zakelijke Verzekeringen

    Dit jaar presenteert MoneyView alweer de vijfde Special Edition waarin de zakelijke schadeverzekeringen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal staan. Nieuw dit jaar is de opname van Bedrijfsschadeverzekeringen. Deze productgroep is eind 2022 toegevoegd aan de database van MoneyView en komt dit jaar voor het eerst terug in het rijtje ProductRatings. Achtereenvolgens worden de sterrenwinnaars voor de Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB), Rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven, Inventaris- en goederenverzekeringen, Gebouwenverzekeringen en Bedrijfsschadeverzekeringen gepresenteerd. Ten behoeve van de ProductRating Voorwaarden zijn alle schadeproducten voor het midden- en kleinbedrijf uit de databases van MoneyView onderzocht en vergeleken. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van de producten zo groot mogelijk te maken, is er bij het maken van de analyse uitgegaan van de branche waarin de meeste bedrijven actief zijn: de zakelijke dienstverlening.Lees verder